Förbättring av prestanda i detaljhandelspunkt / återförsäljare är viktigt för att öka försäljningspunktens prestanda och för att erbjuda kunderna och konsumenterna samma servicekvalitet vid alla punkter i sektorer där det finns försäljningsplatser som berör kunden (fast detaljhandel, återförsäljare, franchise Vi erbjuder också konsulttjänster om återförsäljares prestationsförbättring.
Företag kommer in på marknaden med en kanalpartner innan de lokaliserar sig på nya marknader inom ramen för sin tillväxtstrategi. Eftersom rätt kanalpartner inte väljs och alla strategier i landet bildas av distributören, kan företagens resultat i landet begränsas av deras kanalpartners prestanda.
Det är viktigt att etablera samarbeten baserade på långsiktiga win-win-relationer med kanalpartner för att öka företagens prestanda i deras målländer. Att fastställa varumärkes- och varumärkesstrategierna på internationella marknader i samarbete med distributörer och proaktivt kommer att bidra till att nå den riktade positionen.
• Fastställande av urvalskriterier för distributörer
• Definiera distributörens ledningsprocesser, definiera företagets och distributörens uppgifter och ansvar och utforma processer
• Upprätta ett incitaments- och bonussystem med stöd som gör det möjligt för distributören att visa önskat beteende

sv_SESwedish