Kullanım Koşulları

Taraflar

Bu bölüm Meridyum (“Meridyum”,”Meridport” veya “Biz”) ile Meridyum internet sitesi (www.meridport.com) ve Sizin (“Kullanıcı” veya “Siz”) (ücretli-ücretsiz ) genel ve kanuni sorumluluklarını içerir.

Meridport üyelikleri 1 yıllıktır (365 gün).

Meridyum internet sitelerini kullanmadan önce aşağıda yer alan ve Sizin (“Kullanıcı” veya “Siz”) Meridyum internet sitelerinin kullanımını ve anılan internet siteleri aracılığıyla Meridyum tarafından aşağıda tanımlanan hizmetlerin kullanımını düzenleyen Kullanım Koşullarını ve Meridyum Gizlilik Politikasını (ikisi birlikte aradaki Sözleşmeyi oluşturmaktadır)dikkatli bir sekilde okuyunuz. Eğer bu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız, Meridyum internet sitelerini herhangi bir amaçla kullanmayınız.

Bu sözleşme, “Siz” veya “Kullanıcı” olarak adlandırılan Meridyum veritabanlarının veya Meridyum internet sitelerinin kullanıcısı ile “Meridyum arasında kurulmaktadır.

Meridport Hizmetleri

Bu sözleşme, Meridyum tarafından aşağıda yer alan hizmetleri kapsamaktadır.

Meridport, Meridyum Group şirketlerinin bir ürünü ve veritabanı adıdır. Meridyum internet siteleri tarafından verilen hizmetler ve Meridport Hizmetleri, Meridyum veritabanları, verileri ve ürünleri bu kullanım koşullarında Meridyum Gizlilik Politikasında toplu olarak “Meridport Hizmetleri” olarak anılacaktır. İşbu belge sözleşmenin nelerden oluştuğunu açıklamaktadır ve kullanım koşullarını belirtmektedir.

Meridyum ile yazılı olarak aksine bir anlaşmaya varılmadıkça, Meridyum ile aranızdaki sözleşme daima en azından işbu belgede belirtilen şart ve koşulları içerecektir.

“Meridport Hizmetleri”ni kullanmaya başladığınız andan itibaren işbu belgede belirtilen şart ve koşulları anlamakta ve kabul etmektesiniz.

“Meridport Hizmetleri”, merkezi olarak Meridyum tarafından yönetilen ve Meridyum tarafından kullanılan bir yöntemle derlenip, işlenip ve organize edilen ticari verileri ilgili diğer bilgi ve hizmetlerle birlikte sağlayan bir ticari bilgi hizmetidir.

“Meridport Hizmetleri”nin büyük çoğunluğu herkese açık olmayıp belirli bir ücret karşılığı ücret ödeyen Siz veya kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir. Ücretli veya üyelik gerektiren “Meridport Hizmetleri”ne üye veya kayıt olmakla, bu Kullanım Koşullarını ve Meridyum Gizlilik Politikasını (sözleşmeyi) kabul edip onaylamaktasınız.

Meridyum, genellikle sadece kendi tasarrufu ile ve önceden haber vermeksizin Size veya genel olarak kullanıcılara “Meridport Hizmetleri”ni (“Meridport Hizmetleri” kapsamındaki herhangi bir özelliği) sürekli veya geçici olarak vermeyi durdurabilir. Diğer taraftan Kullanıcı, “Meridport Hizmetleri”ni kullanmayı her an özel olarak bildirimde bulunmadan bırakabilir.

Meridyum tarafından kullanıcı adınızın ve şifrenizin kullanımının engellenmesi durumunda, Meridyum tarafından sunulan Meridport Hizmetleri”ne veya diğer içeriklere erişminizin ve kullanımınızın engelleneceğini kabul etmekte ve onaylamaktasınız.

Meridyum, “Meridport Hizmetlerini” şekil ve içerik itibariyle önceden haber vermeksizin, değiştirme ve ekleme hakkını saklı tutar. Meridyum, sağladığı hizmetlere tek taraflı olarak sınırlama getirebilir.

Meridport Hizmetleri, Meridyum’ın rakibi konumunda olan veya Meridyum ile benzer faaliyetler gösteren ve üçüncü kişilere herhangi bir şekilde ürün ve hizmet sunan herhangi bir kişi veya organizasyon tarafından kullanılamaz.

“Kullanıcının” veya “Sizin” Yükümlülükleriniz

Meridyum internet siteleri aracılığıyla sunulan Meridport Hizmetlerinin kullanımı ile ilgili risk kullanıcılara/size aittir.

“Meridport Hizmetleri”i sadece bu sözleşmedeki şartlar ve ilgili yasal alanlarda uygulanan kanun, yönetmelik, genelgeler veya diğer yasal mevzuatta benimsenmiş uygulamalar veya kuralların izin verdiği amaçlar için ve yasal çerçevede kullanmayı kabul etmektesiniz.

“Meridport Hizmetleri”ni, ürünlerini ve bilgilerini hiçbir amaç için çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, herhangi bir şekilde ticaretini yapmamayı, pazarlama yapmamayı, dağıtımını yapmamayı, yayımlamamayı, transfer etmemeyi, yeniden satmamayı veya otomatik olarak indirme-downloading yapmamayı kabul etmektesiniz (şirketin/kurumların iç kullanımı hariç).

Meridyum, Meridport Hizmetlerine geçerli bir üyeliği olduğu sürece Size/Kullanıcıya, sadece kurum/organizasyon içi kullanıma yönelik bu sözleşmedeki hükümler çerçevesinde “Meridport Hizmetleri”ne ulaşma ve kullanma imkanı veren kişisel ve transfer edilemez bir kullanım hakkı sağlamaktadır. Siz veya Kullanıcı, bu sözleşme ile sağlanan kullanım haklarını başkasına tahsis edemez, devredemez, satamaz, şirket/kurum içi kullanım dışında üzerinde tasarrufta bulunamaz ve özellikle Kullanıcı başka birisine Meridport Hizmetlerinden yararlanması için anılan kullanım hakkını kullandırtamaz.

Kullanıcı ve Üye, “Meridport Hizmetleri” tarafından sorulan tüm sorulara doğru cevap vermek sorumluluğundadır. Bazı “Meridport Hizmetleri”ne erişmek için kayıt işlemleri veya “Meridport Hizmetleri”ni sürekli kullanımınız kapsamında kendiniz ile ilgili bazı bilgileri (kimlik veya iletişim detayları gibi) vermek zorunda kalabilirsiniz. Meridyum’a verdiğiniz kayıt bilgilerinin her zaman tam, doğru ve güncel olacağını kabul etmektesiniz.

Meridyum tarafından sunulan hizmetlere ve söz konusu hizmetlerin bağlı olduğu sunucu ve ağlara müdahale edecek veya bunları bozacak herhangi bir eylemde bulunmamayı kabul etmektesiniz.

“Meridport Hizmetleri”ni spamming veya yasa dışı istenmeyen pazarlama amaçlarıyla kullanmak kesinlikle yasaktır.

Meridyum’ın maruz kalacağı kayıp ve zararlar da dahil olmak üzere bu metin kapsamındaki sorumluluklarınızın ihlalinden ve bunun doğurduğu sonuçlardan münhasıran sorumlu olduğunuzu ve ihlallere ilişkin olarak Meridyum’ın ne size ne de üçüncü şahıslara karşı sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.

“Meridport Hizmetleri” “olduğu gibi” verilmektedir ve Meridyum, işbu “Meridport Hizmetleri”ne ilişkin hiçbir garanti vermemektedir.

Meridyum, internet sitelerinin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu ve sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer söz konusu sitelerde yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile kullandığınız yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse Meridyum bu konuda bir sorumluluk taşımaz.

Bu sitede bulunan internet bağlantıları (linkler) ile ilgili her türlü risk kullanıcıya aittir.

Meridyum, üyelik bilgilerinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

Kullanıcı, Meridport Hizmetlerini ticari amaçlar dışında hiç bir şekilde kötü amaçla kullanamaz.

Ücretlendirme ve Güvenlik

Meridport Hizmetlerinin ücretli kısmını kullanmak isteyen Kullanıcıların, Meridyum tarafından zaman zaman tutarı belirlenen ve geri ödenmeyen bir ücreti ödemeleri gerekmektedir.

Kredi kartı ile yapılan Yıllık Meridyum Üyelik Hizmet Satışlarının (Verilen siparişlerin) iadesi ve iptali yoktur.

Meridport Hizmetlerine erişmesi için kredi kartı ile ödeme seçeneği sunulması amacıyla Kullanıcının kredi kartı bilgileri talep edilebilir. Diğer benzer iletişim sistemleri gibi, internet üzerinden bilgi göndermede teknik takip riski bulunmaktadır. Meridyum, teknik takibi en aza indirmek için tüm normal önlemleri almasına rağmen, bu şekilde gönderilen bilginin riskinden Kullanıcı kendisi sorumludur ve Meridyum bu tür bilginin transfer güvenliğinde herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Meridport Hizmetlerine ulaşmak için, Kullanıcı Meridyum tarafından zaman zaman yayımlanan ek kullanım koşullarına uyar.

Kullanıcı, yetkili olmayan üçüncü kişilerin Kullanıcı üzerinden Meridport Hizmetlerine erişmesine izin veremez ve Meridyum tarafından yayımlanan güvenlikle ilgili talimatlara uyar. Ücretli üyelik gerektiren Meridport Hizmetlerine erişebilmek için Kullanıcı, Meridyum tarafından verilen veya onaylanan kullanacı adı ve şifreleri kullanır. Kullanıcı, Meridyum tarafından verilen veya onaylanan kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamak için gerekli güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur ve söz konusu kullanıcı adını ve şifreyi başkalarına gösteremez/kullandırtamaz.

“Meridport Hizmetleri”ne erişimde kullandığınız kullanıcı adı ve şifrelerinizin gizliliğinin korunmasının sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmekte ve anlamaktasınız.

Bu çerçevede, kullanıcı adı ve şifreniz aracılığıyla gerçekleştirilen tüm hareketler için Meridyum’a karşı münhasıran sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz.

Şifrenizin veya hesabınızın izinsiz kullanıldığını fark ettiğiniz anda hiç vakit kaybetmeden Meridyum’a haber vereceğinizi kabul etmektesiniz.

Kullanıcı adı ve şifreniz aracılığıyla Meridyum’ta eriştiğiniz verileri Meridyum Gizlilik Poliitkası ve Kullanım Koşulları çerçevesinde kullanacağınızı anlamakta ve kabul etmektesiniz.

Yıllık tahsis edilir ve bir sonraki yıla devredilemez.

Sahiplik ve Fikri Mülkiyet Hakları

Meridyum, “Meridport Hizmetleri” üzerindeki tüm hukuki haklara, kanuni mülkiyete ve kazanca, “Meridport Hizmetleri” kapsamında varolan tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere (işbu hakların kayıtlı olup olmadıklarına ve dünyanın neresinde varolduklarına bağlı olmaksızın), sahip olduğunu onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Ayrıca, Meridport Hizmetleri Meridyum tarafından gizli olduğu belirtilen bilgileri içerebilir ve Kullanıcı Meridyum’ın önceden yazılı izni olmadan bu bilgileri açıklayamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz.

Meridyum ile aksine yazılı bir sözleşme yapmadıkça, işbu Kullanım Koşullarındaki hiçbir hüküm size Meridyum’ın ticari unvanını, ticari markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını ve diğer belirleyici marka özelliklerini kullanma hakkını vermemektedir.

Kullanıcı, Meridport Hizmetleri üzerinde veya Kullanıcının Meridport Hizmetlerini kullanarak derlediği veriler üzerinde herhangi bir hak elde etmediğini kabul etmektedir. Kullanıcı Meridyum’a ait herhangi bir telif hakkı sembolünü veya diğer belirleyici marka özelliklerini veya bilgilerini değiştiremez veya kaldıramaz.

Kullanıcı veya Siz Meridport Hizmetlerinin herhangi bir bölümünü değiştiremez, başka şekle sokamaz veya herhangi bir şeye uyarlayamaz ve Meridport Hizmetlerine izinsiz erişmek için herhangi bir yazılım veya teknik kullanamaz veya Meridport Hizmetlerine zarar verebilecek herhangi bir yazılımı kullanamaz. Kullanıcının Meridport Hizmetlerinden yararlanması/ kullanması esnasında herhangi bir hacking yöntemini veya tekniğini kullanması kesinlikle yasaktır.

Meridyum’ın internet sitelerinin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin ve resimlerin her hakkı Meridyum’a aittir. Ayrıca bu sitelerin tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Meridyum internet sitelerinde bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Meridyum’a aittir.

Reklamlar

Meridyum’ın bazı internet hizmetleri reklam gelirleri ile desteklenmektedir ve işbu “Meridport Hizmetleri”nde reklam ve promosyonlara yer verilebilir. Bu reklamlar, “Meridport Hizmetleri” nde yer alan bilgilerin içeriğini, “Meridport Hizmetleri” aracılığı ile sorulan soruları ve diğer bilgileri hedefleyebilir.

Meridyum, sunduğu “Meridport Hizmetleri”ne bu tip reklamları koyabileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.

Meridyum, “Meridport Hizmetleri” nde yapılan reklamın kapsamını, içeriğini, şeklini ve diğer özelliklerini size önceden bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.

Reklamların tam ve doğru olduğuna; Meridyum’ın sunduğu “Meridport Hizmetleri” nde yapacağı herhangi bir değişiklik veya “Meridport Hizmetleri” nde verilmesinde herhangi bir sürekli veya geçici durdurma; “Meridport Hizmetleri” nde kullanımınız sonucu veya aracılığı ile korunan veya iletilen verilerin silinmesi, bozulması veya saklanamaması; Meridyum ’a doğru kullanıcı adı ve şifre bilgilerini vermemeniz; şifrenizi veya kullanıcı adı bilgilerinizi güvenli ve gizli tutamamanız durumunda Meridyum, Meridyum’ın İştirak ve Bağlı Kuruluşları ve lisansörleri size karşı yükümlü olmayacaklardır.

Yukarda beliritlen Meridyum’ın sorumluluğundaki sınırlamalar, Meridyum’ın bahsi geçen zararların doğma olasılığından haberdar edilmiş olması veya bu olasılığın farkında olması gerektiğinden bağımsız olarak uygulanacaktır.

Meridyum, internet sitelerinde yer alan şirket, kurum veya kişilerin vermiş olduğu ilan-iletişim bilgilerinin içeriğinden sorumlu tutulamaz. Meridyum internet sitelerine ilan veren kişi veya kurumlar ilanda bulunan her türlü bilginin tek sorumlusudur.

Kullanıcıların diğer ilanları değiştirme çabaları ve sitenin genel güvenliğini tehdit edecek çalışmalar; sitede kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyebilecek faaliyetler; virüs aracılığıyla Meridyum sitelerinin çalışmasına engel olma eylem ve faaliyetleri kesinlikle yasaktır.

Koşulların Değiştirilmesi

Meridyum zaman zaman Kullanım Koşullarında değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler yapıldığında, Meridyum kullanım koşullarının yeni bir kopyasını internet adreslerinden erişilebilir hale getirecektir. Meridyum internet sitelerine girerek o an için geçerli olan koşulları kabul etmiş olacağınızdan her defasında söz konusu koşulları kontrol etmeniz gerekir.

Eğer “Meridport Hizmetleri”ni, Kullanım Koşullarının değiştiği tarihten sonra kullanırsanız, Meridyum sizin bu kullanımınızı yenilenen kullanım koşullarının kabülu olarak değerlendireceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.

Diğer Şartlar ve İçerikler

Eğer Kullanıcı, Meridyum ile bağlayıcılığı olan bir sözleşme yapmak için gerekli hukuki yaşta değilse, Kullanıcı Meridport Hizmetlerini kullanamaz ve Kullanım Koşullarını kabul edemez.

 “Meridport Hizmetleri” başka internet sitelerine, içeriklere ya da kaynaklara bağlantılar verebilir. Meridyum’ın bu tip harici siteler ya da kaynakların kullanılırlıklarından sorumlu olmadığını ve bu tip internet siteleri, linkler ya da kaynaklarda bulunan herhangi bir reklamı, içeriği, ürünü, bilgiyi veya diğer maddeleri onaylamadığını Kullanıcı peşinen kabul eder.

Kullanıcı, bu harici sitelerin veya kaynakların varlığından ya da bu internet siteleri veya kaynaklarda bulunan veya bu internet siteleri ve kaynaklardan erişilebilen her türlü reklam, ürün, bilgi veya diğer malzemenin bütünlüğüne, doğruluğuna ve mevcudiyetine duyacağı güvenden dolayı maruz kalacağı her türlü kayıp veya zarardan Meridyum’ın sorumlu olmadığını kabul eder.

Yasal Uyarı ve Uygulanacak Hukuk

Meridyum internet siteleri ve içeriklerindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Yasal Uyarı, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası metinleri esas alınacak olup, İsveç mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İşlemler de İsveç’den yürütülecektir. Ayrıca, üçüncü taraflar aracılığı ile anlaşma sağlanması yoluna gidilmez.

Meridyum’ın kullanım koşullarında yer alan herhangi bir hukuki hakkı ya da çözümü yürürlüğe koymaması ya da uygulamaması Meridyum’ın haklarından resmen feragat ettiği anlamına gelmez ve bu haklar veya çözümler Meridyum için geçerli olmaya devam eder.

Bu konuda karar vermeye yetkili olan herhangi bir mahkeme, Kullanım Koşullarındaki hükümlerden herhangi birinin geçersiz olduğuna karar verirse, işbu hüküm Kullanım Koşullarındaki diğer hükümleri etkilemeden Kullanım Koşullarından çıkartılacaktır. Kullanım Koşullarının geri kalan hükümleri yürürlükte ve icra edilebilir olmaya devam edecektir.

Meridport Hizmetleri, Meridyum’ın rakibi konumunda olan veya Meridyum ile benzer faaliyetler gösteren ve üçüncü kişilere herhangi bir şekilde ürün ve hizmet sunan herhangi bir kişi veya organizasyon tarafından kullanılamaz.

tr_TRTurkish